دارالقرآن مسجد مقدس جمکران

ترویج فرهنگ قرآنی - قرآنی -مذهبی

دارالقرآن مسجد مقدس جمکران
گسترش وعمق بخشی به شناخت آموزه های قرآنی- آماده سازی فضایی مناسب به منظور شناسایی ، ساماندهی ، هدایت وپرورش استعدادهای درخشان
پیوندها
بایگانی
قرآن آنلاین

آموزش الحان

۱۳ مطلب با موضوع «قراء مصری» ثبت شده است

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 احزاب ،آیه 28 تا 38 ،علق ،آیه 1 تا 5 ،عادیات ،آیه 1 تا 11 4,963 0:27:33
2 مریم ،آیه 1 تا 36 5,986 0:33:14
3 زمر ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 3 ،ضحی ،آیه 1 تا 11 ،انشراح ،آیه 1 تا 8 7,076 0:39:17
4 فجر ،آیه 1 تا 30 ،بلد ،آیه 1 تا 20 ،شمس ،آیه 1 تا 15 5,321 0:29:32
5 لیل ،آیه 1 تا 21 1,113 0:6:10

(منبع:سایت تلاوت)

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۱
مصطفی زحمتکش

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 آل عمران ،آیه 189 تا 200 5,127 0:28:28
2 الحج ،آیه 1 تا 41    10,432 0:57:56
3 مائده ،آیه 109 تا 120     5,826 0:32:21
4  قمر ،آیه 49 تا 55 ،الرحمن ،آیه 1 تا 53 5,453 0:30:16
5   بقره ،آیه 284 تا 286 ،آل عمران ،آیه 1 تا 6 4,560 0:25:19
6    نجم ،آیه 31 تا 62،قمر،آیه 1 تا 5 5,441 0:30:12
7 یوسف ،آیه 1 تا 46 10,755 0:59:44
8 مریم ،آیه 12 تا 36 4,052 0:22:29
9 طه ،آیه 1 تا 35 3,864 0:21:27
10 احزاب ،آیه 21 تا 27 3,352 0:18:36
11 آل عمران ،آیه 133 تا 145 4,222 0:23:26
12 بقره ،آیه 267 تا 277 4,983 0:27:40
13 قیامت ،1 تا 40 ،انسان ،1 تا 20 3,588 0:19:55
14 حشر ،آیه 18 تا 24 ،حمد ،1 تا  7،بقره ،آیه 1 تا 5 5,757 0:31:58
15 نمل ،آیه 15 تا 31 4,491 0:24:56
16 ق ،آیه 31 تا 45 ،الذاریات 1 تا 6 3,472 0:19:16
17 بلد ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 20 ،نازعات ،آیه 26 تا 46 2,989 0:16:35
18 زمر ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 20 ،نازعات ،آیه 26 تا 46 10,650 0:59:9
19 بقره ،آیه 124 تا 131 4,850 0:26:56
20 لقمان ،آیه 33 تا 34 ،سجده ،آیه 1 تا 9 4,333 0:24:03
21 یوسف ،آیه 83 تا 90 2,699 0:14:58
22 قیامت ،آیه 1 تا 40 3,243 0:18:00
23 تحریم ،آیه 1 تا  12 3,588 0:19:55
24 قریش ،آیه 1 تا 4 493,9 0:02:43
25 نصر ،آیه 1 تا 3 474,4 0:02:37
26 بقره ،آیه 177 تا 212 10,758 0:59:45
27 بقره ، آیه 196 تا 203 5,060 0:28:05
28 آل عمران ،آیه 18 تا 53 10,928 01:00:41
29 آل عمران ،آیه 93 تا 112 4,374 0:24:17
30 آل عمران ،آیه 169 تا 174 1,964 0:10:53
31 آل عمران ،آیه 171 تا 185 3,928 0:21:48
32 انفال ،آیه 1 تا 10 4,713 0:26:10
33 نحل ،آیه 125 تا 128 ،اسرا ،آیه 1 تا 15 4,924 0:27:20
34 مریم ،آیه 1 تا 62 11,155 01:01:57
35 حج ،آیه 1 تا 35 8,488 0:47:08
36 عنکبوت ،آیه 46 تا 69 4,852 0:26:56
37 احزاب ،آیه 21 تا 35 5,242 0:29:06
38 صافات ، آیه 75 تا 132 5,191 0:28:49
39 قمر ،آیه 54 تا 55 ،الرحمن ،آیه 1 تا 40 3,273 0:18:10
40 حشر ،آیه 22 تا 24 983,5 0:05:26
41 علق ،آیه 1 تا 5 240,8 0:01:19
42 ضحی ،آیه 1 تا 11 ،انشراح ،آیه 1 تا 8،تین ،آیه 1 تا 8 1,528 0:08:28
43 انسان ،آیه 1 تا 20 1,851 0:10:16
44 حج ،آیه 1 تا 36 8,684 0:48:13
45 انفطار ،آیه 1 تا 19 1,650 0:09:09

(منبع:سایت تلاوت)

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۰
مصطفی زحمتکش

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 نساء ، آیه 76 تا 81 1,472 0:22:39
2 رحمان ،آیه 9 تا 33 ،حاقه 1 تا 24 8,222 0:27:25
3 مومنون ،آیه 1 تا 35 6,208 0:20:42
4 مریم  ،آیه 22 تا 36 ، مطففین ،18 تا 28،علق ،1 تا 8 10,890 0:30:14
5 بقره ، آیه 196 تا 203 11,298 0:31:22
6 هود ، آیه 41 تا 56 ،نصر 9,879 0:27:26
7 قصص ، آیه 5 تا 14 5,837 0:16:12
8 احزاب ، آیه 38 تا 50 8,487 0:23:34
9 انفطار ،آیه 6 تا آخر ،بلد 8,216 0:22:49
10 نبأ ،آیه 31 تا آخر ،نصر 3,432 0:9:31
11 ابراهیم ،آیه 35 تا 41،علق ،1 تا 5 5,985 0:16:37
12 اسرا ،آیه 77 تا 87،قدر 9,964 0:27:40
13 بروج ،آیه 11 تا آخر،شمس ،تین 7,795 0:21:38
14 آل عمران ،آیه 189 تا 195 ،انشراح 9,376 0:26:2
15 کهف ،آیه 107 تا آخر ،بلد ،1 تا 18 6,684 0:18:33
16 قمر ،آیه 49 تا آخر ،رحمان ،1 تا 33 9,822 0:27:16
17 بقره ،آیه 189 تا 203 9,186 0:25:30
18 روم ،آیه 56 تا آخر 8,555 0:23:45
19 هود ،آیه 54 تا آخر ،لقمان ،آیه 1 تا 30 10,799 0:29:59
20 طه ،آیه 1 تا 11 4,488 0:4:40

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۱۷
مصطفی زحمتکش

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 بروج ، آیه 12 تا آخر سوره 162 0:02:23
2 بلد 482 0:07:20
3 ضحی 235 0:03:31
4 انشراح 151 0:02:13
5 تین 151 0:02:13
6 قریش 95 0:01:22
7 احزاب ،آیه 38 تا 48 ،نازعات 26 تا آخر ،نصر 11,964 0:33:13
8 مائده ،آیه 41 تا 54 10,335 0:28:41
9 انبیاء ،آیه 83 تا آخر 10,507 0:29:10
10 فصلت ،آیه 30 تا 47 11,782 0:32:43
11 شوری ،آیه 23 تا آخر 10,393 0:28:51
12 نمل ،آیه 32 تا 44 7,657 0:21:15
13 نساء ،آیه 58 تا 59 2,794 0:7:45
14 آل عمران ،آیه 12 تا 20 8,743 0:24:16
15 تحریم ،زلزال 10,338 0:28:42
16 نساء ،آیه 1 تا 19 10,418 0:28:56
17 توبه ،آیه 60 تا 82 10,315 0:28:38
18 غافر ،آیه 7 تا 17 8,601 0:23:53
19 نحل ،آیه 25 تا آخر ،1 تا 4 ،16 تا 24 اسرا 11,656 0:32:22
20 طه ،آیه 1 تا 45 12,476 0:34:39
21 زلزال تا ناس ،حمد،بقره ،آیه 1 تا 5 19,958 0:55:26
22 نور ،آیه 21 تا 38 18,711 0:51:58
23 کهف ،آیه 13 تا 26 5,184 0:28:47
24 انسان ،آیه 1 تا 22 4,653 0:25:49
25 شوری ،آیه 1 تا 19 5,599 0:31:5
26 بقره ،آیه 257 تا 261 9,024 0:25:3
27 اسراء ،آیه 19 تا 39 7,843 0:21:47
28 بلد ،آیه 1 تا 16     (منبع:سایت تلاوت) 1,935 0:10:44
29 فاطر ،آیه 1تا 24     (منبع:سایت تلاوت) 7,910 0:43:56
30 یوسف ،آیه 7تا 29  (منبع:سایت تلاوت) 5,594 0:31:04
31 واقعه ،آیه 75 تا 96  (منبع:سایت تلاوت) 8,578 0:47:38
32 مریم ،آیه 1 تا 31    (منبع:سایت تلاوت) 5,241 0:29:06
33 قیامت،آیه1 تا 40،تکویر،آیه1تا 19 (منبع:سایت تلاوت) 4,776 0:26:31
34 حجرات ،آیه 13 تا 18 ،ق 1 تا  8   (منبع:سایت تلاوت) 4,837 0:26:51
35 فصلت ،30 تا 38 ،   قریش 1 تا 4   (منبع:سایت تلاوت) 5,510 0:30:36
36 حمد ،آیه 1 تا 7      (منبع:سایت تلاوت) 381,323 0:02:06
37 احزاب ،آیه 21 تا 35 (منبع:سایت تلاوت) 6,018 0:33:25
38 الحاقه ،آیه 1 تا 24   (منبع:سایت تلاوت) 2,510 0:13:55
39 بقره ،252 تا 264     (منبع:سایت تلاوت) 5,818 0:32:18
40 انسان ،آیه 1 تا 22    (منبع:سایت تلاوت) 8,568 0:47:35

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۱۳
مصطفی زحمتکش

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 بقره 263 تا 281 ، نازعات 26 تا 41 9,290 0:40:36
2 حجرات 13 تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ، 11,200 0:49:03
3 حج 1 تا 29 6,900 0:30:10
4 ق 31 تا آخر ، ذاریات 1 تا 30 ، طارق ، شمس 13,400 0:58:34
5 آل عمران 171 تا 195 8,790 0:38:23
6 بقره 238 تا 252 ، طارق ، انشراح 7,530 0:32:54
7 مریم 12 تا 36 4,100 0:17:55
8 یوسف 4 تا 34 ، الحاقه 1 تا 12 11,400 0:50:11
9 قصص 5 تا 28 ، علق  ، قدر 10,000 0:43:49
10 تحریم ، الحاقه 1 تا 14 8,520 0:37:14
11 لقمان 8 تا 27 ، الرحمن 1 تا 23 ،الحاقه 1 تا 9 ، انشراح 12,900 0:56:28
12 نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس 13,800 1:00:29
13 قصص 5 تا 28 ، شمس 7,770 0:33:57
14 حجرات 31 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح 11,600 0:51:01
15 رعد 1 تا 29 9,820 0:42:54
16 حجرات 13 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح 8,440 0:36:54
17 فرقان 58 تا آخر ، الحاقه 1 تا 7 6,070 0:26:30
18 حجرات ، ق 13 تا آخر 11,200 0:49:17
19 قصص 3 تا 25 11,700 0:51:10
20 آل عمران 185 تا آخر 10,700 0:46:56
21 هود  25 تا 57 ، الحاقه 1 تا 24 ، شمس 24,500 1:47:09
22 احزاب 28 تا 48 ، الحاقه 11,000 0:48:10
23 اسراء 1 تا 15 ، طارق 5,750 0:25:07
24 خاف 19 تا 34 4,350 0:19:00
25 هود 25 تا 50 9,170 0:40:03
26 لقمان ، نازعات 15 تا 41 ، علق 1 تا 8 11,700 0:51:10
27 تحریم ، ضحی ، انشراح 1تا 4 9,770 0:42:40
28 آل عمران 95 تا 117 5,830 0:25:28
29 مریم 12 تا 36 ، الحاقه ، نازعات ، شمس ، علق 1 تا5 12,600 0:55:27
30 قمر 54 تا آخر ، الرحمن 1 تا 11 ، الحاقه1 تا 12 ، نازعات 26 تا 33 3,900 0:17:02
31 ق 31 تا آخر ، ذاریات1 تا 30 ، طارق ، توحید 7,840 0:34:15
32 نمل 12 تا 40 تین 1 تا 6 9,210 0:40:13
33 ابراهیم 12 تا 41 9,170 0:40:03
34 خاف 13 تا 31 ، ضحی ، انشراح ، تین 8,760 0:38:15
35 قصص 5 تا 28 ، شمس 7,760 0:33:54
36 انعام 1 تا 35 2,300 0:10:03
73 انعام 111 تا 140 2,640 0:11:32
38 سجده 1 تا 10 663 0:02:48
39 لقمان 22 تا آخر 1,170 0:05:06
40 مائده 109 تا آخر 1,080 0:04:44
41 نساء 114 تا 147 3,220 0:14:05
42 نساء 148 تا 176 2,820 0:12:20
43 الرحمن 24 تا 27 250 0:01:03
44 ابراهیم 31 تا 48 4,980 0:21:46
45 اسراء 23 تا 51 5,980 0:26:07
46 اسراء 1 تا 25 7,010 0:30:38
47 اسراء 1 تا 40 9,640 0:42:08
48 اسراء 70 تا 82 3,230 0:14:06
49 توبه 69 تا 70 1,020 0:04:27
50 انعام 74 تا 110 3,190 0:13:56
51 انعام 36 تا 73 3,11 0:13:35
52 بقره 203 تا 232 3,500 0:15:18
53 بقره 233 تا 252 2,520 0:11:01
54 بقره 253 تا 271 2,820 0:12:20
55 بلد 320 0:01:20
56 الحاقه 1 تا 24 3,33 0:14:33
57 الحاقه 1 تا 12 1,350 0:05:54
58 الحاقه 1 تا 18 1,920 0:08:23
59 الحاقه 19 تا 24 908 0:03:51
60 حجرات ، شمس 15,300 01:06:57
61 الرحمن 1 تا 23 ، علق 1 تا 5 2,260 0:09:51
62 الرحمن 1 تا 28 4,400 0:19:13
63 شمس 1 تا 8 383 0:01:37
64 تحریم ، الحاقه 1 تا 14 8,230 0:35:56
65 فاطر 1 تا 24 10,800 0:47:24
66 فرقان 58 تا آخر 1,780 0:07:46
67 ق 39 تا آخر 1,430 0:06:16
68 خاف 13 تا 32 6,990 0:30:31
69 مائده 51 تا 81 2,690 0:11:46
70 مائده 82 تا 108 2,540 0:11:05
71 مریم 12 تا 21 1,370 0:05:59
72 نازعات 15 تا 41 2,210 0:09:38
73 نازعات 26 تا 41 1,600 0:06:59
74 یوسف 1 تا 25 5,490 0:23:58
75 یوسف 4 تا 34 9,920 0:43:20
76 یوسف 3 تا 18 3,220 0:14:05
77 آل عمران 33 تا 63 12,000 0:52:44
78 اسماعیل ، تحریم 1 تا 12 7,060 0:30:51

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۱۰
مصطفی زحمتکش

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم (KB)

زمان
1 قصار السور غاشیه (8 تا آخر) شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد، تکویر، طارق، بلد، قدر (در 2 قسمت) 7,316 0:31:34
6,322 0:28:11
2 کهف (ابتدا تا آیه 85) (در 2 قسمت) 7,538 0:32:07
7,440 0:31:42
3 حجر (85 تا آخر)، قیامه، نصر، اخلاص 7,847 0:33:26
4 انبیا (83 تا 107) 7,248 0:30:53
5 آل عمران 189 تا آخر 5,911 0:25:10
6 حشر (18 تا آخر)، تکویر، فجر (27 تا آخر) 6,591 0:28:05
7 لو انزلنا هذا القرآن علی جبل .. 87 0:00:33
8 مریم (ابتدا  - 36) 9,834 0:41:55
9 کهف (60 تا 78 ،  107 تا 110 ) 6,286 0:26:46
10 ضحی، انشراح، حمد 1,772 0:06:00
11 حج (23 تا 41) بلد (1 تا 18)، حاقه (در 2 قسمت) 7,316 0:31:10
6,322 0:26:56
12 مائده ، آیه 20 تا 35 2,060 0:31:45
13 نبأ ، آیه 31 تا آخر سوره 355 0:05:22
14 تکویر 639 0:09:46
15 بلد ، آیه 1 تا 18 388 0:05:53
16 شمس 195 0:02:54

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون      کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۰۶
مصطفی زحمتکش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۴۳
مصطفی زحمتکش

دانلود تلاوت تصویری عبدالناصر حرک سوره ابراهیم

دانلود تلاوت زیبا و شنیدنی از استاد ناصر حرک سوره مبارکه ابراهیم

k2j31737

لینک های دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۰۲
مصطفی زحمتکش


راغب مصطفی غلوش، قاری رادیو قرآن مصر و عضو انجمن قاریان و حافظان این کشور پس از طی دوران سخت بیماری بامداد پنج شنبه 15 بهمن ماه در سن 77 سالگی در یکی از بیمارستان‌های مصر دار فانی را وداع گفت
راغب مصطفی غلوش در سال 1317 هجری شمسی در روستای «برما» واقع در استان غربیه مصر متولد شد و در خانواده ای قرآنی پرورش یافت.
غلوش در نوجوانی کل قرآن را حفظ کرد و از 16 سالگی با حضور در محافل مختلف قرآن تلاوت می کرد.
این قاری نامدار مصری در 24 سالگی قرائت قرآن را در رادیو و تلویزیون مصر به صورت رسمی آغاز کرد.
استادی که تلاوتش ماندگار شد
شیخ راغب مصطفی غلوش، از نسل قاریانی است که پس از پایان جنگ تحمیلی، برای نخستین بار به ایران سفر کرد و خاطره خوش تلاوت های اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ شمسی را آفرید.
راغب مصطفی چند سال پس از حفظ قرآن به کانون علوم قرآنی مصر، شهر طنطا رفت و به مؤسسه و آکادمى قرائات در مسجد احمدى مصر پیوست و به گفته خود او، توانست «یک نمونه عالى از استاد مصطفى اسماعیل» را در این مسجد ارائه دهد. اما نقطه اوج فعالیت قرآنی غلوش زمانی رقم خورد که در دوران سربازی، موفق شد در مسجد مشهور امام حسین (ع) قاهره به تلاوت قرآن بپردازد.
مدیر رادیوی مصر از کسانی بود که به این مسجد رفت و آمد می کرد. اهالی مسجد از او خواستند تا به شیخ راغب کارت عضویتی بدهد تا بتواند به رادیو برود و نوای تلاوتش را به گوش مصریان و خیلی از مخاطبان خارجی رادیو مصر برساند. استاد راغب غلوش، از آن به بعد به مدت بیش از ۳۰ سال متوالى براى تلاوت آیات وحی به کشورهاى مختلف جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و کویت و البته ایران سفر کرد.

تلاوت های او در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفت و در زمره تلاوت های ماندگار او جای گرفت.
تلاوت سوره های «مریم، مطففین، علق»، «قمر، الرحمن»، «اسراء، بلد»، و به ویژه سوره «احزاب» در مدرسه عالی شهید مطهری هنوز هم هر شنونده ‍ ای را تحت تأثیر قرار می دهد.
تلاوتی عجیب که نشان از ارادت به اهل بیت(ع) داشت
شیخ راغب «آیه تطهیر» را به طرز عجیب و بسیار زیبایی قرائت می کند که نشانگر علاقه ایشان به اهل بیت(ع) و محبانشان در ایران است.
از شیخ راغب، اذان دلنشینی هم به یادگار مانده است که سال ها است از ماذنه های شیعه به گوش می رسد.

شیخ غلوش در کلام رهبری
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) با اشاره به شباهت تلاوت استاد «مصطفی اسماعیل» و «غلوش» فرمودند: «ما عاشق تلاوت شیخ مصطفى اسماعیل بودیم… یک روز دوستم مرا دید و گفت: امروز در رادیوى مصر، صداى پسر شیخ مصطفى اسماعیل را پیدا کردیم! گفتم: چه طور، از کجا فهمیدى پسرش است؟ گفت: نام او راغب مصطفى است. »
ایشان خاطره ای از مرحوم غلوش را در بیانات خود در دیدار با قاریان در 20 بهمن ماه 68 نقل کردند که بدین شرح است:

من از این شیخ راغب مصطفى خاطره یى دارم که بد نیست آن را براى شما بگویم. ما حدود سال هاى ۴۶ یا ۴۷ – یعنى تقریباً بیست و یکى دو سال قبل از این – در مشهد دنبال خواندن شیخ مصطفى اسماعیل در رادیوهاى کشورهاى عربى – مخصوصاً رادیو مصر – به دقت مى گشتیم تا بلکه خواندن او را پیدا کنیم. البته نوارهایش هم در بازار نبود و در ایران هم رادیو قرآن وجود نداشت و ما مجبور بودیم از رادیوهاى خارجى گوش کنیم. ما عاشق تلاوت شیخ مصطفى اسماعیل بودیم. تلاوت هاى او را پیدا مى کردیم و گوش مى کردیم. در آن زمان رفیقى داشتم – مرحوم آقا جعفر – که آقایان او را مى شناسند. آن هم با من همین طور پاى رادیو مى نشست و گوش مى کرد. یک روز من را دید و گفت: امروز در رادیوى مصر، صداى پسر شیخ مصطفى اسماعیل را پیدا کردیم! گفتم: چه طور، از کجا فهمیدى پسرش است؟ گفت: نام او راغب مصطفى است که پسر شیخ مصطفى اسماعیل مى باشد! (او را به نام غلوش نمى شناخت). رفیق من، صداى فرزند مصطفى اسماعیل را ضبط کرده بود. من که گوش کردم، گفتم که قاعدتاً باید همان پسر شیخ مصطفى اسماعیل باشد؛ چون صدایش شبیه شیخ مصطفى اسماعیل است! تلاوت هم، تلاوت همان آیات معروف بود: «و استمع یوم یناد المناد من مکان قریب.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۲۰
مصطفی زحمتکش

imagesCAQPTHMM

 

در این بخش به شما قرآن دوستان عزیز مجموعه ارزشمندی از تلاوت های استاد عبد الباسط محمد عبد الصمد رو تقدیم می کنیم. این مجموعه در دوازده بخش عرضه خواهد شد که با کلیک کردن بر روی هر بخش حدود ۲۵۰ تلاوت رو به صورت فایل zip می تونید دانلود کنید.

 

بخش۱

بخش۲

بخش۳

بخش۴

بخش۵

بخش۶

بخش۷

بخش۸

بخش۹

بخش۱۰

بخش۱۱

بخش۱۲

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۳۷
مصطفی زحمتکش